Følgende norske tekst „Personvernerklæring“ er kun til informasjonsformål. Bare den tyske versjonen „Datenschutzerklärung“ er juridisk bindende. Du finner den tyske teksten på slutten av den norske teksten.

Personvern og sikkerhet (GDPR)

Informationen gem. Art. 13 EU-DSGVO

Når du bestiller fra oss oppgir du personlige opplysninger som ditt navn, adresse og telefonnummer. Hvis du velger å betale via faktura eller delbetaling må du oppgi ditt personnummer. I forbindelse med din registrering og bestilling godkjenner du at vi lagrer og bruker informasjonen i vår virksomhet for å oppfylle våre forpliktelser til deg, for eksempel transport og fakturering, noe som betyr at informasjon om deg vil bli videresendt til våre partner , som forvalter betalingsløsninger så vel som transportørpartner.

Du har rett til å få informasjon som vi har registrert om deg. Hvis den er feilaktig, ufullstendig eller irrelevant kan du be om at informasjonen blir korrigert. Du har alltid rett til å be om at informasjon om deg blir slettet uten spesiell grunn. outdoorteck GmbH håndterer dine personlige opplysninger i samsvar med personopplysningsloven.

Vi bruker cookies for å forbedre vårt nettsted og din opplevelse. Gjennom å besøke og fortsatt bruk av vår side aksepterer du vår policy angående cookies.

 

1) Ansvarlige
Den ansvarlige i henhold til den generelle databeskyttelsesforordningen og andre nasjonale databeskyttelseslover i medlemslandene samt andre databeskyttelsesforskrifter er:
outdoorteck GmbH
Brahmsstraße 13
D-73230 Kirchheim unter Teck
Telefon: +49 (0) 7021 / 736380
e-post: info@outdoorteck.com

2) Databeskyttelsesansvarlig
Personvernansvarlig er:
Herr Dipl.-Ing. Oliver Lux
e-Mail: mail@outdoorteck.com

3) Generell informasjon om databehandling
På denne nettsiden samles dataene dine inn når du kommuniserer med oss. Dette kan være p.eks. data som du legger inn i et kontaktskjema. Andre data registreres automatisk av våre IT-systemer når du besøker nettstedet. Dette er først og fremst tekniske data (f.eks. nettleser, operativsystem eller tidspunkt for sideanropet). Disse dataene samles inn automatisk så snart du går inn på nettsiden vår. Når du besøker nettstedet vårt, kan surfeatferden din bli statistisk evaluert av tredjeparts analyseverktøy. Dette gjøres først og fremst med informasjonskapsler og såkalte analyseprogrammer. Analysen av surfeatferden din er vanligvis anonym; surfeatferd kan ikke spores tilbake til deg. Du kan protestere mot denne analysen eller forhindre den ved å ikke bruke visse verktøy. Du finner detaljert informasjon om dette i følgende databeskyttelseserklæring. Du kan angre mot denne analysen. Vi vil informere deg om mulighetene for innsigelse i denne databeskyttelseserklæringen. En del av dataene samles inn for å behandle forespørselen din og for å sikre at nettstedet leveres uten feil. Andre data kan brukes til å analysere brukeratferden din.

4) Rettigheter i forhold til dine data
Brukere har rett til:

 • Bekreftelse på om data om deg blir behandlet, informasjon om dataene som behandles, ytterligere informasjon om databehandling og kopier av dataene (se også Art. 15 GDPR)
 • Retting eller komplettering av uriktige eller ufullstendige data (se også Art. 16 GDPR)
 • Umiddelbar sletting av dataene om deg (se også Art. 17 GDPR), eller, alternativt, hvis ytterligere behandling er nødvendig i henhold til Art. 17 Para. 3 GDPR, til begrensning av behandling i henhold til Art. 18 GDPR
 • Mottak av data om deg og gitt av deg og overføring av disse dataene til andre leverandører/ansvarlige parter (jf. også Art. 20 GDPR)
 • Klage til tilsynsmyndigheten dersom du mener at opplysningene om deg blir behandlet av leverandøren i strid med databeskyttelsesforskriften (se også Art. 77 GDPR)

Den kompetente tilsynsmyndigheten for databeskyttelsesspørsmål er den statlige databeskyttelsesoffiseren i den føderale staten der selskapet er basert. For outdoorteck GmbH er dette statskommissæren for databeskyttelse i Baden-Württemberg, Königstr. 10a, 70173 Stuttgart.

I tillegg er leverandøren forpliktet til å informere alle mottakere som leverandøren har gitt opplysninger til om enhver retting eller sletting av data eller begrensning av behandling som finner sted på grunnlag av artikkel 16, 17 paragraf 1, 18 DSGVO teach . Denne plikten eksisterer imidlertid ikke dersom denne varslingen er umulig eller innebærer en uforholdsmessig innsats. Uavhengig av dette har brukeren rett til informasjon om disse mottakerne.

I henhold til artikkel 21 GDPR har brukere og registrerte også rett til å motsette seg fremtidig behandling av opplysningene om dem, forutsatt at opplysningene behandles av leverandøren i samsvar med artikkel 6 (1) lit f) GDPR . Spesielt er en innsigelse mot databehandling for direkte reklame tillat.

5) Nettsiden og opprettelse av loggfiler
leverandøren sider samler og lagrer automatisk følgende informasjon i såkalte serverloggfiler, som nettleseren din automatisk overfører til oss:

 • Nettlesertype og nettleserversjo
 • operativsystem som brukes
 • henvisnings-URL
 • Internett-leverandøren til brukere
 • tid og dato for tilgang
 • IP-adressen til brukeren

Disse dataene er ikke slått sammen med andre datakilder.

Grunnlaget for databehandling er art 6 paragraf 1 lit f GDPR, som tillater behandling av data for å oppfylle en kontrakt eller pre-kontraktuelle tiltak. Den midlertidige lagringen av IP-adressen av systemet er nødvendig for å muliggjøre levering av nettstedet til brukerens datamaskin. For dette formålet må IP-adressen til brukeren lagres i løpet av økten. Lagring i loggfiler skjer for å sikre funksjonaliteten til nettsiden. I tillegg bruker vi dataene til å optimalisere nettsiden og for å sikre sikkerheten til våre informasjonsteknologisystemer. En evaluering av dataene for markedsføringsformål finner ikke sted i denne sammenhengen. Vår legitime interesse i databehandling i henhold til artikkel 6 (1) (f) GDPR ligger også i disse formålene. Innsamling av data for levering av nettstedet og lagring av data i loggfiler er helt nødvendig for driften av nettstedet. Det er derfor ingen mulighet for innsigelse fra brukerens side

6) Informasjonskapsler (Cookies)
Vår nettside bruker informasjonskapsler. Informasjonskapsler er tekstfiler som lagres i nettleseren eller av nettleseren på brukerens datasystem. Hvis en bruker ringer opp et nettsted, kan en informasjonskapsel lagres på brukerens operativsystem. Denne informasjonskapselen inneholder en karakteristisk tegnstreng som gjør at nettleseren tydelig kan identifiseres når nettstedet kalles opp igjen. Brukerdataene som samles inn på denne måten anonymiseres av tekniske forholdsregler. Det er derfor ikke lenger mulig å tildele dataene til den som ringer. Dataene lagres ikke sammen med andre personopplysninger om brukeren. Når de går inn på nettstedet vårt, blir brukere informert av et informasjonsbanner om bruken av informasjonskapsler for analyseformål og henvises til denne databeskyttelseserklæringen. I denne sammenheng er det også en henvisning til hvordan lagring av informasjonskapsler i Nettleserinnstillinger kan forhindres. Ved tilgang til nettsiden vår informeres brukeren om bruken av informasjonskapsler for analyseformål og samtykke til behandlingen av personopplysningene som brukes i denne sammenhengen innhentes. I denne sammenheng er det også en henvisning til denne databeskyttelseserklæringen. Det juridiske grunnlaget for behandling av personopplysninger ved bruk av informasjonskapsler for analyseformål er artikkel 6(1)(a) GDPR dersom brukeren har gitt sitt samtykke. Informasjonskapsler lagres på brukerens datamaskin og overføres til nettstedet vårt. Derfor har du som bruker også full kontroll over bruken av informasjonskapsler. Ved å endre innstillingene i nettleseren din kan du deaktivere eller begrense overføringen av informasjonskapsler. Hvordan dette fungerer i detalj finner du i instruksjonene fra nettleserprodusenten. Informasjonskapsler som allerede er lagret kan slettes når som helst. Dette kan også gjøres automatisk. Hvis informasjonskapsler er deaktivert for nettstedet vårt, kan det hende at det ikke lenger er mulig å bruke alle funksjonene på nettstedet i sin fulle grad.

7) Kontaktskjema
Sender du oss forespørsler via kontaktskjemaet, vil dine opplysninger fra henvendelsesskjemaet, inkludert kontaktopplysningene du oppga der, lagres av oss i den hensikt å behandle henvendelsen og ved oppfølgingsspørsmål. Hvis du gir oss i oppdrag å yte en tjeneste eller sende varer, samler og lagrer vi kun personopplysningene dine i den grad dette er nødvendig for å yte tjenesten eller utføre kontrakten. Det kan være nødvendig å videreformidle dine personopplysninger til selskaper som vi bruker for å levere tjenesten eller for å behandle kontrakten. Disse er f.eks. B. Transportselskaper eller andre tjenesteytere. Behandlingen av dataene som legges inn i kontaktskjemaet er derfor utelukkende basert på ditt samtykke (artikkel 6 (1) (a) GDPR). Du kan disse tilbakekalle samtykke til enhver tid. En uformell melding på e-post til oss er tilstrekkelig. Lovligheten av databehandlingsoperasjonene som fant sted frem til tilbakekallingen forblir upåvirket av tilbakekallingen. Dataene du oppgir i kontaktskjemaet vil forbli hos oss til du ber oss om å slette dem, tilbakekalle ditt samtykke til lagring eller formålet med datalagring ikke lenger gjelder (f.eks. etter at forespørselen din er behandlet). Obligatoriske lovbestemmelser - spesielt oppbevaringsperioder - forblir upåvirket. Vi vil påpeke at dataoverføring på Internett (f.eks. ved kommunikasjon via e-post) kan ha sikkerhetshull. En fullstendig beskyttelse av dataene mot tilgang fra tredjeparter er ikke mulig.

8) Google Analytics
For å evaluere bruken av tilbudet vårt bruker vi Google Analytics, en nettanalysetjeneste levert av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA. Google bruker såkalte «cookies». Dette er tekstfiler som lagres på datamaskinen din og som muliggjør en analyse av din bruk av nettsiden. Informasjonen som genereres av informasjonskapselen om din bruk av nettstedet vårt, overføres vanligvis til en Google-server i USA og lagres der. Lagringen skjer på grunnlag av art 6 paragraf 1 lit f GDPR. Nettstedoperatøren har en legitim interesse i å analysere brukeratferd for å optimere både nettsiden og reklamen. Vi har aktivert IP-anonymiseringsfunksjonen på denne nettsiden. På grunn av IP-anonymiseringen på denne nettsiden, vil imidlertid IP-adressen din bli forkortet på forhånd av Google i EU-medlemsstater eller i andre kontraherende stater i avtalen om det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Kun i unntakstilfeller vil hele IP-adressen bli sendt til en Google-server i USA og forkortet der. På våre vegne vil Google bruke informasjonen som genereres til å evaluere din bruk av nettstedet vårt, for å generere rapporter om aktivitet på nettstedet for nettstedet vårt og å tilby andre tjenester relatert til nettside- og internettbruk. Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter hvis dette er påkrevd ved lov eller hvis tredjeparter behandler disse dataene på vegne av Google. Under ingen omstendigheter vil Google knytte IP-adressen din til andre Google-data. Du kan forhindre lagring av informasjonskapsler ved å stille inn nettleseren din tilsvarende. Vi vil imidlertid påpeke at du i dette tilfellet kanskje ikke kan bruke alle funksjonene på denne nettsiden i sin fulle utstrekning. Ved å bruke siden vår samtykker du til behandling av data om deg av Google på den måten og som beskrevet ovenfor godtar det nevnte formålet. Du kan forhindre og protestere mot at dataene som genereres av informasjonskapselen og relatert til din bruk av nettstedet (inkludert IP-adressen din) sendes til Google og behandlingen av disse dataene av Google: Datainnsamlingen og lagringen av Google Analytics kan stoppes når som helst Effekter for fremtiden er motsagt. Du har muligheten til å installere en nettleserplugin publisert av Google. Dette er tilgjengelig for forskjellige nettleserversjoner og kan lastes ned fra https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=d.

Du finner mer informasjon om bruksvilkår og databeskyttelse på https://policies.google.com/privacy

9) Google AdWords og Googles konverteringssporing
Denne nettsiden bruker Google AdWords. AdWords er et nettbasert annonseringsprogram fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Som en del av Google AdWords bruker vi såkalt konverteringssporing. Når du klikker på en annonse som vises av Google, settes en informasjonskapsel for konverteringssporing. Informasjonskapsler er små tekstfiler som nettleseren lagrer på brukerens datamaskin. Disse informasjonskapslene mister sin gyldighet etter 30 dager og brukes ikke til å identifisere brukere personlig. Hvis brukeren besøker visse sider på denne nettsiden og informasjonskapselen ennå ikke har utløpt, kan vi og Google gjenkjenne at brukeren klikket på annonsen og ble omdirigert til denne siden. Hver Google AdWords-kunde mottar en annen informasjonskapsel. Informasjonskapslene kan ikke spores gjennom AdWords-annonsørers nettsteder. Informasjonen innhentet ved hjelp av konverteringsinformasjonskapselen brukes til å lage konverteringsstatistikk for AdWords-kunder som har valgt konverteringssporing. Kunder finner ut det totale antallet brukere som klikket på annonsen deres og ble omdirigert til en side med en tag for konverteringssporing. De mottar imidlertid ingen informasjon som brukere kan identifiseres med. Hvis du ikke ønsker å delta i sporingen, kan du motsette deg denne bruken ved ganske enkelt å deaktivere Googles informasjonskapsel for konverteringssporing i nettleseren din under brukerinnstillinger. Du vil da ikke bli inkludert i konverteringssporingsstatistikken. «Konverteringsinformasjonskapsler» lagres på grunnlag av artikkel 6 (1) (f) GDPR. Nettstedoperatøren har en legitim interesse i å analysere brukeratferd for å optimere både nettsiden og reklamen. Du finner mer informasjon om Google AdWords og Googles konverteringssporing i Googles databeskyttelsesforskrifter på https://www.google.de/policies/privacy/.

Du kan stille inn nettleseren din slik at du er informert om innstillingen av informasjonskapsler og kun tillate informasjonskapsler i enkelttilfeller, utelukke aksept av informasjonskapsler for enkelte tilfeller eller generelt og aktivere automatisk sletting av informasjonskapsler når nettleseren lukkes. Hvis informasjonskapsler er deaktivert, kan funksjonaliteten til denne nettsiden bli begrenset. Google Analytics remarketing Våre nettsider bruker funksjonene til Google Analytics Remarketing i forbindelse med funksjoner på tvers av enheter til Google AdWords og Google DoubleClick. Leverandøren er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Denne funksjonen gjør det mulig å koble annonsemålgruppene som er opprettet med Google Analytics Remarketing, til funksjonene på tvers av enheter i Google AdWords og Google DoubleClick. På denne måten kan interesserelaterte, personlig tilpassede annonsemeldinger som er tilpasset deg avhengig av din tidligere bruk og surfeatferd på en sluttenhet (f.eks. mobiltelefon) også vises på en annen av sluttenhetene dine (f.eks. nettbrett eller PC). . Hvis du har gitt ditt samtykke, vil Google koble nettleseren din og appen din til Google-kontoen din for dette formålet. På denne måten kan de samme personlig tilpassede reklamemeldingene plasseres på hver enhet du logger på med Google-kontoen din. Til støtte for denne funksjonen samler Google Analytics inn Google-autentiserte bruker-ID-er, som er midlertidig koblet til Google Analytics-dataene våre for å definere og opprette målgrupper for annonsering på tvers av enheter. Du kan permanent protestere mot remarketing/målretting på tvers av enheter ved å deaktivere personlig tilpasset annonsering i Google-kontoen din. følg denne linken: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Sammendraget av de registrerte dataene i Google-kontoen din er utelukkende basert på ditt samtykke, som du kan gi eller tilbakekalle med Google (artikkel 6 (1) (a) GDPR). Når det gjelder datainnsamlingsprosesser som ikke er slått sammen i Google-kontoen din (f.eks. fordi du ikke har en Google-konto eller har reservert seg mot sammenslåingen), er innsamlingen av data basert på artikkel 6 (1) lit. f GDPR. Den legitime interessen er et resultat av det faktum at nettstedoperatøren har en interesse i anonym analyse av besøkende på nettstedet for reklameformål. Ytterligere informasjon og databeskyttelsesforskriften finner du i Googles personvernregler på: https://www.google.com/policies/technologies/ads/

10) YouTube
Nettstedet vårt bruker plugins fra det Google-drevne YouTube-nettstedet. Nettstedets operatør er YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Hvis du besøker en av sidene våre utstyrt med en YouTube-plugin, vil en tilkobling til YouTube-serverne opprettes. YouTube-serveren informeres om hvilke av sidene våre du har besøkt. Hvis du er logget på YouTube-kontoen din, lar du YouTube tilordne surfeatferden din direkte til din personlige profil. Du kan forhindre dette ved å logge ut av YouTube-kontoen din. YouTube brukes i interessen for en attraktiv presentasjon av våre netttilbud. Dette representerer en legitim interesse i henhold til artikkel 6 (1) (f) GDPR. Ytterligere informasjon om håndtering av brukerdata finnes i YouTubes databeskyttelseserklæring på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

 

11) Google Web Fonts
Dette nettstedet bruker såkalte nettfonter levert av Google for enhetlig visning av fonter. Når du åpner en side, laster nettleseren din de nødvendige nettfontene inn i nettleserbufferen for å vise tekst og fonter riktig. For dette formålet må nettleseren du bruker koble til Googles servere. Dette gir Google kunnskap om at nettstedet vårt ble åpnet via din IP-adresse. Google Web Fonts brukes i interessen for en enhetlig og tiltalende presentasjon av vårt netttilbud. Dette representerer en legitim interesse i henhold til artikkel 6 (1) (f) GDPR. Hvis nettleseren din ikke støtter nettfonter, vil en standard font brukes av datamaskinen din. Ytterligere informasjon om Google Web Fonts finner du på https://developers.google.com/fonts/fa og i Googles databeskyttelseserklæring https://www.google.com/policies/privacy/

 

12) Google Maps
Denne siden kan bruke Google Maps karttjeneste via en API. Leverandøren er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. For å bruke funksjonene til Google Maps, er det nødvendig å lagre IP-adressen din. Denne informasjonen overføres vanligvis til en Google-server i USA og lagres der. Leverandøren av dette nettstedet har ingen innflytelse på denne dataoverføringen. Google Maps brukes i interessen for en attraktiv presentasjon av våre netttilbud og for å gjøre det lettere å finne stedene vi har angitt på nettsiden. Dette representerer en legitim interesse i henhold til artikkel 6 (1) (f) GDPR. Du finner mer informasjon om håndtering av brukerdata i Googles databeskyttelseserklæring på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .

13) Lenker til nettsider fra andre leverandører
Våre nettsider kan inneholde lenker til nettsteder til andre leverandører som denne databeskyttelseserklæringen ikke omfatter. I den grad innsamling, behandling eller bruk av personopplysninger er knyttet til bruken av nettsidene til andre leverandører, vær oppmerksom på databeskyttelsesmerknadene til de respektive leverandørene.

Datenschutzerklärung

Informationen gem. Art. 13 EU-DSGVO

Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Onlineauftritt.

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten liegt uns sehr am Herzen. An dieser Stelle möchten wir Sie daher über den Datenschutz in unserem Unternehmen informieren. Selbstverständlich beachten wir die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere die EU-DSGVO, das Datenschutzgesetz (BDSG), das Telemediengesetz (TMG) sowie alle anderen datenschutzrechtlichen Bestimmungen.

Gegenstand des Datenschutzes sind personenbezogene Daten. Diese sind nach Art. 4 Nr. 1 EU-DSGVO alle Informationen, die sich auf eine identifizierbare natürliche Person beziehen. Hierunter fallen z. B. Angaben wie Name, Post-Adresse, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer, ggf. aber auch Nutzungsdaten wie Ihre IP-Adresse.

Beim Umgang mit Ihren persönlichen Daten können Sie uns vertrauen.
Sie werden durch digitale Sicherheitssysteme verschlüsselt und an uns übertragen. Diese Seite nutzt dem Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte, wie zum Beispiel Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden, eine SSL-Verschlüsselung. Wenn die SSL- Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden. Unsere Webseiten sind durch technische Maßnahmen gegen Beschädigungen, Zerstörung oder unberechtigten Zugriff geschützt.

1) Name und Anschrift des Verantwortlichen
Der Verantwortliche im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung und anderer nationaler Datenschutzgesetze der Mitgliedstaaten sowie sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist die:
outdoorteck GmbH
Brahmsstraße 13
D-73230 Kirchheim unter Teck
Tel.: 07021 / 736380
e-Mail: info@outdoorteck.com

2) Datenschutzbeauftragter
Der Datenschutzbeauftragte des Verantwortlichen ist:
Herr Dipl.-Ing. Oliver Lux
e-Mail: mail@outdoorteck.com

3) Allgemeines zur Datenverarbeitung
Ihre Daten werden zum einen dadurch erhoben, dass Sie uns diese mitteilen. Hierbei kann es sich z. B. um Daten handeln, die Sie in ein Kontaktformular eingeben. Andere Daten werden automatisch beim Besuch der Website durch unsere IT-Systeme erfasst. Das sind vor allem technische Daten (z. B. Internetbrowser, Betriebssystem oder Uhrzeit des Seitenaufrufs). Die Erfassung dieser Daten erfolgt automatisch, sobald Sie unsere Website betreten.

Beim Besuch unserer Website kann Ihr Surf-Verhalten durch Analyse-Tools von Drittanbietern statistisch ausgewertet werden. Dies geschieht vor allem mit Cookies und mit sogenannten Analyseprogrammen. Die Analyse Ihres Surf-Verhaltens erfolgt in der Regel anonym; das Surf-Verhalten kann nicht zu Ihnen zurückverfolgt werden. Sie können dieser Analyse widersprechen oder sie durch die Nichtbenutzung bestimmter Tools verhindern. Detaillierte Informationen dazu finden Sie in der folgenden Datenschutzerklärung.
Sie können dieser Analyse widersprechen. Über die Widerspruchsmöglichkeiten werden wir Sie in dieser Datenschutzerklärung informieren.
Ein Teil der Daten wird erhoben, um Ihre Anfrage zu bearbeiten und um eine fehlerfreie Bereitstellung der Website zu gewährleisten. Andere Daten können zur Analyse Ihres Nutzerverhaltens verwendet werden.

4) Rechte bezüglich Ihrer Daten
Die Nutzer haben das Recht auf:

 • Bestätigung, ob sie betreffende Daten verarbeitet werden, auf Auskunft über die verarbeiteten Daten, auf weitere Informationen über die Datenverarbeitung sowie auf Kopien der Daten (vgl. auch Art. 15 DSGVO)
 • Berichtigung oder Vervollständigung unrichtiger bzw. unvollständiger Daten (vgl. auch Art. 16 DSGVO)
 • unverzügliche Löschung der sie betreffenden Daten (vgl. auch Art. 17 DSGVO), oder, alternativ, soweit eine weitere Verarbeitung gemäß Art. 17 Abs. 3 DSGVO erforderlich ist, auf Einschränkung der Verarbeitung nach Maßgabe von Art. 18 DSGVO
 • Erhalt der sie betreffenden und von ihnen bereitgestellten Daten und auf Übermittlung dieser Daten an andere Anbieter/Verantwortliche (vgl. auch Art. 20 DSGVO)
 • Beschwerde gegenüber der Aufsichtsbehörde, sofern sie der Ansicht sind, dass die sie betreffenden Daten durch den Anbieter unter Verstoß gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen verarbeitet werden (vgl. auch Art. 77 DSGVO)

Die zuständige Aufsichtsbehörde in datenschutzrechtlichen Fragen ist der Landesdatenschutzbeauftragte des Bundeslandes, in dem das Unternehmen seinen Sitz hat. Für die outdoorteck GmbH ist dies der Landesbauftragte für den Datenschutz Baden-Württemberg, Königstr. 10a, 70173 Stuttgart.

Darüber hinaus ist der Anbieter dazu verpflichtet, alle Empfänger, denen gegenüber Daten durch den Anbieter offengelegt worden sind, über jedwede Berichtigung oder Löschung von Daten oder die Einschränkung der Verarbeitung, die aufgrund der Artikel 16, 17 Abs. 1, 18 DSGVO erfolgt, zu unterrichten. Diese Verpflichtung besteht jedoch nicht, soweit diese Mitteilung unmöglich oder mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden ist. Unbeschadet dessen hat der Nutzer ein Recht auf Auskunft über diese Empfänger.

Ebenfalls haben die Nutzer und Betroffenen nach Art. 21 DSGVO das Recht auf Widerspruch gegen die künftige Verarbeitung der sie betreffenden Daten, sofern die Daten durch den Anbieter nach Maßgabe von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO verarbeitet werden. Insbesondere ist ein Widerspruch gegen die Datenverarbeitung zum Zwecke der Direktwerbung statthaft

5) Bereitstellung der Website und Erstellung von Logfiles
Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch in so genannten Server-Log-Dateien folgende Informationen, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt:

 • Browsertyp und Browserversion
 • verwendetes Betriebssystem
 • Referrer URL
 • Internet Service-Provider des Nutzers
 • Uhrzeit und Datum des Zugriffs
 • IP-Adresse des Nutzers

Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen.

Grundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, der die Verarbeitung von Daten zur Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet.
Die vorübergehende Speicherung der IP-Adresse durch das System ist notwendig, um eine Auslieferung der Website an den Rechner des Nutzers zu ermöglichen. Hierfür muss die IP-Adresse des Nutzers für die Dauer der Sitzung gespeichert werden. Die Speicherung in Logfiles erfolgt, um die Funktionsfähigkeit der Website sicherzustellen. Zudem dienen uns die Daten zur Optimierung der Website und zur Sicherstellung der Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme. Eine Auswertung der Daten zu Marketingzwecken findet in diesem Zusammenhang nicht statt. In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website und die Speicherung der Daten in Logfiles ist für den Betrieb der Internetseite zwingend erforderlich. Es besteht daher seitens des Nutzers keine Widerspruchsmöglichkeit

6) Cookies
Unsere Webseite verwendet Cookies.
Bei Cookies handelt es sich um Textdateien, die im Internetbrowser bzw. vom Internetbrowser auf dem Computersystem des Nutzers gespeichert werden. Ruft ein Nutzer eine Website auf, so kann ein Cookie auf dem Betriebssystem des Nutzers gespeichert werden. Dieser Cookie enthält eine charakteristische Zeichenfolge, die eine eindeutige Identifizierung des Browsers beim erneuten Aufrufen der Website ermöglicht.

Die auf diese Weise erhobenen Daten der Nutzer werden durch technische Vorkehrungen anonymisiert. Daher ist eine Zuordnung der Daten zum aufrufenden Nutzer nicht mehr möglich. Die Daten werden nicht gemeinsam mit sonstigen personenbezogenen Daten der Nutzer gespeichert. Beim Aufruf unserer Website werden die Nutzer durch einen Infobanner über die Verwendung von Cookies zu Analysezwecken informiert und auf diese Datenschutzerklärung verwiesen. Es erfolgt in diesem Zusammenhang auch ein Hinweis darauf, wie die Speicherung von Cookies in den Browsereinstellungen unterbunden werden kann. Beim Aufruf unserer Website wird der Nutzer über die Verwendung von Cookies zu Analysezwecken informiert und seine Einwilligung zur Verarbeitung der in diesem Zusammenhang verwendeten personenbezogenen Daten eingeholt. In diesem Zusammenhang erfolgt auch ein Hinweis auf diese Datenschutzerklärung.

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter Verwendung von Cookies zu Analysezwecken ist bei Vorliegen einer diesbezüglichen Einwilligung des Nutzers Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Cookies werden auf dem Rechner des Nutzers gespeichert und von diesem an unserer Seite übermittelt. Daher haben Sie als Nutzer auch die volle Kontrolle über die Verwendung von Cookies. Durch eine Änderung der Einstellungen in Ihrem Internetbrowser können Sie die Übertragung von Cookies deaktivieren oder einschränken. Wie das im Einzelnen funktioniert, entnehmen Sie bitte der Anleitung Ihres Browser-Herstellers. Bereits gespeicherte Cookies können jederzeit gelöscht werden. Dies kann auch automatisiert erfolgen. Werden Cookies für unsere Website deaktiviert, können möglicherweise nicht mehr alle Funktionen der Website vollumfänglich genutzt werden

7) Kontaktformular
Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus dem Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert.

Wenn Sie uns mit der Erbringung einer Dienstleistung oder der Zusendung von Ware beauftragen, erheben und speichern wir Ihre persönlichen Daten grundsätzlich nur, soweit es für die Erbringung der Dienstleistung oder die Durchführung des Vertrages notwendig ist. Dazu kann es erforderlich sein, Ihre persönlichen Daten an Unternehmen weiterzugeben, die wir zur Erbringung der Dienstleistung oder zur Vertragsabwicklung einsetzen. Dies sind z. B. Transportunternehmen oder andere Service-Dienste.

Die Verarbeitung der in das Kontaktformular eingegebenen Daten erfolgt somit ausschließlich auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Sie können diese Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt.

Die von Ihnen im Kontaktformular eingegebenen Daten verbleiben bei uns, bis Sie uns zur Löschung auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt (z.B. nach abgeschlossener Bearbeitung Ihrer Anfrage). Zwingende gesetzliche Bestimmungen – insbesondere Aufbewahrungsfristen – bleiben unberührt.

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.

8) Google Analytics
Wir verwenden zur Auswertung der Nutzung unseres Angebots Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA.

Google verwendet sogenannte „Cookies“. Das sind Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Nutzung unserer Seite werden i.d. R. an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.

Die Speicherung erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der Analyse des Nutzerverhaltens, um sowohl sein Webangebot als auch seine Werbung zu optimieren.

Wir haben auf dieser Website die Funktion IP-Anonymisierung aktiviert. Durch die IP-Anonymisierung auf dieser Webseite wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedsstaaten der EU oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. In unserem Auftrag wird Google die erzeugten Informationen verwenden, um Ihre Nutzung unserer Seite auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für unsere Seite zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihres Browsers verhindern. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.

Sie können die Erfassung der durch den Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern und ihr widersprechen: Der Datenerhebung und -speicherung durch Google Analytics kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprochen werden. Sie haben dazu die Möglichkeit, ein von Google herausgegebenes Browser-Plugin zu installieren. Dieses steht für verschiedene Browser-Versionen zur Verfügung und kann unte https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=d heruntergeladen werden.

Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter https://policies.google.com/privac

9) Google AdWords und Google Conversion-Tracking
Diese Website verwendet Google AdWords. AdWords ist ein Online-Werbeprogramm der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).

Im Rahmen von Google AdWords nutzen wir das so genannte Conversion-Tracking. Wenn Sie auf eine von Google geschaltete Anzeige klicken, wird ein Cookie für das Conversion-Tracking gesetzt. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die der Internet-Browser auf dem Computer des Nutzers ablegt. Diese Cookies verlieren nach 30 Tagen ihre Gültigkeit und dienen nicht der persönlichen Identifizierung der Nutzer. Besucht der Nutzer bestimmte Seiten dieser Website und das Cookie ist noch nicht abgelaufen, können Google und wir erkennen, dass der Nutzer auf die Anzeige geklickt hat und zu dieser Seite weitergeleitet wurde.

Jeder Google AdWords-Kunde erhält ein anderes Cookie. Die Cookies können nicht über die Websites von AdWords-Kunden nachverfolgt werden. Die mithilfe des Conversion-Cookies eingeholten Informationen dienen dazu, Conversion-Statistiken für AdWords-Kunden zu erstellen, die sich für Conversion-Tracking entschieden haben. Die Kunden erfahren die Gesamtanzahl der Nutzer, die auf ihre Anzeige geklickt haben und zu einer mit einem Conversion-Tracking-Tag versehenen Seite weitergeleitet wurden. Sie erhalten jedoch keine Informationen, mit denen sich Nutzer persönlich identifizieren lassen. Wenn Sie nicht am Tracking teilnehmen möchten, können Sie dieser Nutzung widersprechen, indem Sie das Cookie des Google Conversion-Trackings über ihren Internet-Browser unter Nutzereinstellungen leicht deaktivieren. Sie werden sodann nicht in die Conversion-Tracking Statistiken aufgenommen.

Die Speicherung von „Conversion-Cookies” erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der Analyse des Nutzerverhaltens, um sowohl sein Webangebot als auch seine Werbung zu optimieren.

Mehr Informationen zu Google AdWords und Google Conversion-Tracking finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von Google https://www.google.de/policies/privacy/.

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browser aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein.

Google Analytics Remarketing
Unsere Websites nutzen die Funktionen von Google Analytics Remarketing in Verbindung mit den geräteübergreifenden Funktionen von Google AdWords und Google DoubleClick. Anbieter ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Diese Funktion ermöglicht es die mit Google Analytics Remarketing erstellten Werbe-Zielgruppen mit den geräteübergreifenden Funktionen von Google AdWords und Google DoubleClick zu verknüpfen. Auf diese Weise können interessenbezogene, personalisierte Werbebotschaften, die in Abhängigkeit Ihres früheren Nutzungs- und Surfverhaltens auf einem Endgerät (z.B. Handy) an Sie angepasst wurden auch auf einem anderen Ihrer Endgeräte (z. B. Tablet oder PC) angezeigt werden.

Haben Sie eine entsprechende Einwilligung erteilt, verknüpft Google zu diesem Zweck Ihren Web- und App-Browserverlauf mit Ihrem Google-Konto. Auf diese Weise können auf jedem Endgerät auf dem Sie sich mit Ihrem Google-Konto anmelden, dieselben personalisierten Werbebotschaften geschaltet werden.

Zur Unterstützung dieser Funktion erfasst Google Analytics google-authentifizierte IDs der Nutzer, die vorübergehend mit unseren Google-Analytics-Daten verknüpft werden, um Zielgruppen für die geräteübergreifende Anzeigenwerbung zu definieren und zu erstellen.

Sie können dem geräteübergreifenden Remarketing/Targeting dauerhaft widersprechen, indem Sie personalisierte Werbung in Ihrem Google-Konto deaktivieren; folgen Sie hierzu diesem Link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Die Zusammenfassung der erfassten Daten in Ihrem Google-Konto erfolgt ausschließlich auf Grundlage Ihrer Einwilligung, die Sie bei Google abgeben oder widerrufen können (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Bei Datenerfassungsvorgängen, die nicht in Ihrem Google-Konto zusammengeführt werden (z.B. weil Sie kein Google-Konto haben oder der Zusammenführung widersprochen haben) beruht die Erfassung der Daten auf Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Das berechtigte Interesse ergibt sich daraus, dass der Websitebetreiber ein Interesse an der anonymisierten Analyse der Websitebesucher zu Werbezwecken hat.

Weitergehende Informationen und die Datenschutzbestimmungen finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google unter: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

10) YouTube
Unsere Website nutzt Plugins der von Google betriebenen Seite YouTube. Betreiber der Seiten ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Wenn Sie eine unserer mit einem YouTube-Plugin ausgestatteten Seiten besuchen, wird eine Verbindung zu den Servern von YouTube hergestellt. Dabei wird dem YouTube-Server mitgeteilt, welche unserer Seiten Sie besucht haben. Wenn Sie in Ihrem YouTube-Account eingeloggt sind, ermöglichen Sie YouTube, Ihr Surfverhalten direkt Ihrem persönlichen Profil zuzuordnen. Dies können Sie verhindern, indem Sie sich aus Ihrem YouTube-Account ausloggen. Die Nutzung von YouTube erfolgt im Interesse einer ansprechenden Darstellung unserer Online-Angebote. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar.

Weitere Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in der Datenschutzerklärung von YouTube unter https://www.google.de/intl/de/policies/privac

11) Google Web Fonts
Diese Seite nutzt zur einheitlichen Darstellung von Schriftarten so genannte Web Fonts, die von Google bereitgestellt werden. Beim Aufruf einer Seite lädt Ihr Browser die benötigten Web Fonts in ihren Browsercache, um Texte und Schriftarten korrekt anzuzeigen. Zu diesem Zweck muss der von Ihnen verwendete Browser Verbindung zu den Servern von Google aufnehmen. Hierdurch erlangt Google Kenntnis darüber, dass über Ihre IP-Adresse unsere Website aufgerufen wurde. Die Nutzung von Google Web Fonts erfolgt im Interesse einer einheitlichen und ansprechenden Darstellung unserer Online-Angebote. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar.

Wenn Ihr Browser Web Fonts nicht unterstützt, wird eine Standardschrift von Ihrem Computer genutzt. Weitere Informationen zu Google Web Fonts finden Sie unte https://developers.google.com/fonts/fa und in der Datenschutzerklärung von Google https://www.google.com/policies/privacy/

12) Google Maps
Diese Seite kann über eine API den Kartendienst Google Maps nutzen. Anbieter ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Zur Nutzung der Funktionen von Google Maps ist es notwendig, Ihre IP Adresse zu speichern. Diese Informationen werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Der Anbieter dieser Seite hat keinen Einfluss auf diese Datenübertragung.

Die Nutzung von Google Maps erfolgt im Interesse einer ansprechenden Darstellung unserer Online-Angebote und an einer leichten Auffindbarkeit der von uns auf der Website angegebenen Orte. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar.

Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .

13) Links zu Webseiten anderer Anbieter
Unsere Webseiten können Links zu Webseiten anderer Anbieter enthalten, auf die sich diese Datenschutzerklärung nicht erstreckt. Soweit mit der Nutzung der Internetseiten anderer Anbieter die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten verbunden ist, beachten Sie bitte die Datenschutzhinweise der jeweiligen Anbieter.